exh_21_003

作品編號:21003

釋文:

清晨入古寺,初日照高林。
曲徑通幽處,禪房花木深。
山光悅鳥性,潭影空人心。
萬籟此俱寂,惟聞鐘磬音。

下款:

唐 常建 題破山寺後禪院
千禧十三年 冬
金耀基

印:

金耀基書